חשבוניות וקבלות​

10 פנקסי מס

(חשבוניות, קבלות, תעודות משלוח וכו'...) 

169ש"ח + מע"מ

נייר כימי, מקור + 2 העתקים, 25 סטים בפנקס

10 פנקסי מס

(חשבוניות, קבלות, תעודות משלוח וכו'...) 

169ש"ח + מע"מ

נייר כימי, מקור + 2 העתקים, 25 סטים בפנקס